Elektronisch medisch dossier

Goede zorg begint met een volledig dossier. Wij streven ernaar al uw gegevens in elektronische vorm te bewaren. Wij houden dit dossier graag up-to-date, samen met u.

U kan ons daarbij helpen door aanpassingen aan uw medicatie, bezoeken aan de specialist of andere onderzoeken goed aan ons door te geven op uw raadpleging.

Globaal Medisch dossier

Zodra je ons als vaste huisarts wenst te raadplegen, sluiten we graag een GMD voor je af.

Het GMD is bedoeld om de kwaliteit van uw medisch dossier te bevorderen, dubbele onderzoeken te voorkomen en de zorg te verbeteren. Door een GMD in onze praktijk af te sluiten vertrouwt u het verzamelen en beheren van uw medische gegevens toe aan de artsen uit onze praktijk.
Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Op deze manier krijgen we als huisarts een totaalbeeld van je gezondheidstoestand.

Met een GMD krijgt u extra terugbetaling bij alle artsen binnen de groepspraktijk.
Wij werken met het systeem van e-GMD, wij innen het rechtstreeks bij uw ziekenfonds.
U kan uiteraard ten allen tijde van GMD-arts veranderen.

Sumehr

Vanuit ons medisch programma kunnen we een Sumehr opstellen voor onze GMD-patiënten .
Dit is een digitale samenvatting van uw belangrijkste medische gegevens zoals relevante medische voorgeschiedenis, vaccinaties, medicatie, allergieën.
Deze sumehr kan enkel gemaakt worden en geraadpleegd worden door artsen die u behandelen en aan wie u hiervoor de toestemming geeft.
Dit kan handig zijn in noodsituaties.

U kan uw sumehr inkijken via my Health viewer.

U moet toestemming geven om uw patiëntgegevens te delen. Hiervoor vragen wij om uw E-ID in te lezen, enkel op deze manier kunnen wij een therapeutische link aanmaken.
Meer informatie hierover kan u lezen bij vitalink.be.

Elektronisch delen van medische gegevens

Wij houden voor alle patiënten een elektronisch medisch dossier bij, ook al sluiten we geen globaal medisch dossier (GMD) af.

De geïnformeerde toestemming is een akkoord dat je als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van je belangrijkste gezondheidsgegevens tussen de personen die je behandelen. Een betere communicatie tussen de personen die je behandelen komt zo je gezondheid ten goede.
Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de geneeskundige zorg. Hierbij wordt de reglementering tot bescherming van je privéleven nageleefd. Het zijn jouw gegevens en deze worden beschermd.

Je kan op elk moment beslissen om deze gegevens te delen of niet. Deze toestemming geldt voor heel België: alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle gezondheidsnetwerken van het land zijn er dus bij betrokken, ongeacht hun locatie.

Voor meer informatie hierover: http://www.mijngezondheid.belgie.be

Zelf je medische gegevens bekijken

Vitalink is ontwikkeld door de Vlaamse overheid en wordt beheerd door zorgverleners en patiënten.

Dankzij Vitalink kunnen de zorgverleners beter samenwerken en hun patiënten de best mogelijke zorg en begeleiding geven. Zorgverleners gebruiken Vitalink via hun eigen softwarepakketten, de patiënt kan zijn eigen gegevens consulteren met de Patiënt HealthViewer.

Volgende gegevens kan je zelf nakijken (als ze door de (huis-)arts werden geregistreerd): vaccinaties, medicatie, preventieve bevolkingsonderzoeken en een samenvatting van het patiëntendossier van de huisarts