Het Laar

Advies

Wij geven u graag advies. Om dit op een correcte en respectvolle manier te kunnen doen, vragen we u om hiervoor op raadpleging te komen. Ook voor de bespreking van onderzoeken of andere medische vragen, vragen we u om langs te komen.

Attesten

Om deontologische redenen kunnen we niet ingaan op telefonische of elektronische aanvragen voor attesten. U kan met al uw attesten terecht op de raadpleging.

Voorschriften

Evenmin kunnen we ingaan op telefonische of elektronische aanvragen voor medische voorschriften. Vraag tijdens de raadpleging voldoende voorschriften tot de volgende medische controle.

Werkafspraken

Als u niet op de afspraak kan komen: graag ten laatste een uur op voorhand telefonisch verwittigen of online annuleren! Wie zonder te verwittigen niet komt opdagen zullen wij de volgende keer het remgeld aanrekenen voor de gemiste afspraak. Dank voor uw begrip!

Huisbezoeken: bij voorkeur aanvragen voor 10 uur.

Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, na telefonisch overleg.

Wij beantwoorden geen medische vragen per mail. Maak hiervoor een afspraak bij ons in de praktijk!