NIEUWSBERICHT:
Welkom aan boord, Chloë en Pieter!

Welkom aan boord, Chloë en Pieter!

31 mei 2024

We zijn blij om vanaf 3 juni twee nieuwe collega’s in ons team te verwelkomen. Twee extra verpleegkundigen! Enerzijds zullen zij net zoals Hilde en Ludo consultaties en huisbezoeken doen. Anderzijds zullen zij mee het onthaal voor hun rekening nemen en administratieve ondersteuning bieden. Chloë en Pieter stellen zich graag even voor.

Chloë De Bondt

“Ik ben enorm blij dat ik kan starten in het team van Het Laar. Je zal bij mij terechtkunnen voor allerlei verpleegtechnische verzorging zoals bloedafnames en wondverzorging. Daarnaast zal ik ook meehelpen om de educatie, coaching en opvolging van onze chronische patiënten verder uit te werken. Dit gaat dan over patiënten met bijvoorbeeld COPD, diabetes of hart- en bloedvatlijden. Je mag van mij ook psychosociale steun verwachten. Ik ben er immers van overtuigd dat een goed evenwicht tussen het geestelijk en lichamelijk welzijn een positieve invloed heeft op genezingsprocessen. Kortom, ik wil je de best mogelijke zorgen bieden!”

Pieter Symkens

“Ik was al 10 jaar werkzaam als verpleegkundige, zowel in ziekenhuizen als woonzorgcentra. Binnen het team van Het Laar zal ik onder andere mee instaan voor bloedafnames, ECG’s, wondzorgen, inspuitingen, vaccins en de opvolging van dossiers. Naast mijn basisopleiding verpleegkunde heb ik mij verder bekwaamd tot palliatief verpleegkundige. Dit wil zeggen dat ik ook ondersteuning bied bij de grote en kleine zorgen en vragen rond het thema levenseinde. Ik kijk er enorm naar uit om het team van Het Laar te versterken. Ik hoop dat je als patiënt rust bij me vindt en dat ik een luisterend oor voor je kan zijn, zodat ik je de zorg kan geven die het beste bij jou en je wensen past.”