NIEUWSBERICHT:
IS PNEUMOKOKKENVACCINATIE ZINVOL VOOR JOU?

IS PNEUMOKOKKENVACCINATIE ZINVOL VOOR JOU?

27 september 2022

De pneumokok is een belangrijke verwekker van ernstige longontstekingen en andere infecties. Volgende risicogroepen zijn kwetsbaarder voor deze bacterie:

  • Gezonde personen vanaf 65 jaar;
  • Volwassenen met een immuniteitsstoornis;
  • Volwassenen met een chronische aandoening zoals hartlijden, longlijden of rokers, leverlijden of alcoholverslaving, nierlijden, diabetes, hersen- of zenuwaandoening met een vergroot risico op verslikken.

Denk je een verhoogd risico te hebben? Spreek je huisarts erover aan bij je volgende bezoek. Dan bekijken we met jou of het zinvol is om je hiervoor te vaccineren.