NIEUWSBERICHT:
FAQ Forfaitaire Praktijk

FAQ Forfaitaire Praktijk

08 mei 2023

Algemeen

Een forfaitaire praktijk, wat is dat?

In België bestaan er twee betalingssystemen voor huisartsen:

  1. de betaling per prestatie. De meeste huisartsen werken volgens prestatie. De huisarts wordt vergoed per consultatie. Het ziekenfonds betaalt een deel, en de patiënt betaalt het remgeld.
  2. de forfaitaire betaling. Medisch huis Het Laar stapt op 1 juli 2023 over op dit forfaitair betalingssysteem. Binnen dit systeem gaan wij een contract aan met het ziekenfonds en met jou (de patiënt). Op basis daarvan, ontvangen wij elke maand een vast bedrag (‘forfait’) voor jou van je ziekenfonds. Als je je inschrijft, moet je als patiënt dus niet meer betalen voor de raadplegingen en huisbezoeken door onze artsen en verpleegkundigen. Ook thuisverpleegkundige zorg is gratis.

De enige voorwaarde om in het systeem te stappen, is dat je aangesloten bent bij een ziekenfonds.

Waarom stappen we over naar dit systeem?

Als team willen we zo dicht mogelijk bij elke patiënt staan. We willen je leren kennen en een goede relatie met je opbouwen. We zijn er immers sterk van overtuigd dat je gezondheid niet enkel bepaald wordt door je fysiek welbevinden, maar ook door hoe je je in je vel voelt, wat je leven zin geeft, hoe je omringd wordt.
Als medisch huis hebben we de mogelijkheid om je nog beter te ondersteunen en begeleiden om positieve keuzes te maken. Samen werken we aan jouw optimale gezondheid.

Wat zijn de voordelen van dit systeem voor jou?

Je betaalt niets meer voor een raadpleging of huisbezoek door een huisarts of verpleegkundige. Ook voor thuisverpleegkundige zorg is gratis.

Hoe wordt het medisch huis dan betaald?

Voor elke patiënt die ingeschreven is in onze praktijk, krijgen wij elke maand een vast bedrag (of ‘forfait’) van het ziekenfonds, ongeacht hoeveel keer je een beroep op ons doet. Het bedrag (forfait) dat het ziekenfonds betaalt, komt overeen met wat zij maandelijks gemiddeld terugbetalen aan patiënten voor de zorgverlening door huisartsen en (thuis)verpleegkundigen.

Zijn er nadelen aan het forfaitaire systeem?

Door in te schrijven engageer je je om steeds medisch huis Het Laar te contacteren wanneer je een huisarts of (thuis)verpleegkundige nodig hebt. Wanneer je binnen de zorgzone een huisarts of verpleegkundige consulteert die niet verbonden is aan ons medisch huis, moet je die zelf betalen zonder tussenkomst van het ziekenfonds. Heb je een dringend medisch probleem buiten onze openingsuren of als je ver van huis bent? Dan kan je uiteraard een andere huisarts (van wacht) raadplegen en betalen wij je het terugbetalingstarief terug.

Wordt mijn ziekenfonds duurder als ik me inschrijf in het systeem?

Neen, jouw bijdrage blijft hetzelfde. Op dat vlak verandert er niets. Het ziekenfonds blijft ook gewoon tussenkomen in de terugbetaling van specialisten, apotheekkosten, tandarts of andere voordelen.

Praktisch

Hoe vaak mag ik op consultatie komen?

Zo vaak als nodig. Ook binnen het forfaitair systeem staat hier geen beperking op. We willen je uiteraard de beste zorgen blijven bieden. Wat nieuw is, is dat we altijd bekijken wie je zorgvraag mee kan opvangen. Alle medewerkers van ons medisch huis vormen immers één team. Je zal dus misschien vaker dan vroeger geholpen worden door een praktijkassistent of verpleegkundige.

Hoe verpleegkundige zorg aanvragen in dit nieuwe systeem?

Heb je verpleegkundige zorgen nodig na een ziekenhuisopname of op vraag van een arts? Neem gewoon contact op met ons medisch huis (03 888 02 79 – info@hetlaarhuisartsen.be) en wij regelen het voor je. Ongeacht of je de verpleegkundige zorgen thuis krijgt of in onze praktijk: je hoeft er als patiënt niets voor te betalen.

Wat als ik ziek ben op vakantie of op verre afstand van het medisch huis?

Ben je in België, heb je een dringend medisch probleem, maar ben je te ver weg om ons medisch huis te raadplegen? Dan betaal je ter plaatse zelf de huisarts die je raadpleegt, en bezorg je nadien het getuigschrift en je rekeningnummer aan ons.
In het buitenland regel je de terugbetaling zelf met het ziekenfonds of reisverzekering.

Wat moet ik doen als ik een dringend medisch probleem heb en jullie niet open zijn (’s avonds, ’s nachts, in het weekend)?

Heb je een dringend medisch probleem buiten onze openingsuren?
Dan kan je terecht bij de wachtdienst:

  • tijdens werkdagen (24/7): bel onze praktijk op 03 888 02 79. Als geen van onze artsen bereikbaar is, verneem je via het antwoordapparaat het telefoonnummer van de huisarts van wacht. Jij betaalt dan enkel het remgeld, wij de rest.
  • tijdens het weekend en op feestdagen: neem contact op met huisartsenwachtpost N16 via 03 886 16 16 of www.huisartsenwachtpostN16.be. Jij betaalt dan enkel het remgeld, wij de rest.

Wat als ik in het ziekenhuis een specialist raadpleeg?

Je blijft vrij om te kiezen welke specialist je raadpleegt. Hiervoor blijft de gekende terugbetaling van het ziekenfonds gelden.
Het forfaitaire betalingssysteem heeft enkel invloed op de zorgen die je krijgt van je huisarts en (thuis)verpleegkundigen.

Inschrijven en uitschrijven

Zijn er kosten verbonden aan het inschrijven in het forfaitaire systeem?

Neen, inschrijven is kosteloos. Je moet enkel in orde zijn met je ziekenfondsbijdrage.

Hoe schrijf ik mij in? 

Het forfaitair systeem is gebaseerd op een contract dat wij aangaan met jouw ziekenfonds. Je moet je dus inschrijven via een papieren inschrijfformulier.

  • Vraag het formulier aan onze onthaalmedewerkers.
  • Bezorg ons het formulier terug tijdens je volgende consultatie of steek het in onze brievenbus.
  • Vanaf de maand na je inschrijving betaal je niets meer voor een consultatie, huisbezoek of (thuis)verpleegkundige zorg. NB: dit systeem gaat in zodra we een forfaitaire praktijk zijn, vermoedelijk vanaf 1 juli 2023.
    Je kan ook telefonisch een afspraak maken, dan brengen we samen je inschrijving in orde. Bel daarvoor op 03 888 02 79.

Kan ik mij uitschrijven uit het forfaitair systeem?

Je kan je steeds gratis terug uitschrijven door het uitschrijfformulier in te vullen.
Je vindt het op onze website of kan het vragen in ons medisch huis.
Jouw uitschrijving is administratief in orde vanaf de maand nadat je jouw formulier hebt ingediend.