NIEUWSBERICHT:
FAQ Forfaitaire Praktijk

FAQ Forfaitaire Praktijk

08 mei 2023

Algemeen

Een forfaitaire praktijk, wat is dat?

In België bestaan er twee betalingssystemen voor huisartsen:

  1. de betaling per prestatie. De meeste huisartsen werken volgens prestatie. De huisarts wordt vergoed per consultatie. Het ziekenfonds betaalt een deel, en de patiënt betaalt het remgeld.
  2. de forfaitaire betaling. Medisch huis Het Laar stapte op 1 juli 2023 over op dit forfaitair betalingssysteem. Binnen dit systeem gaan wij een contract aan met het ziekenfonds en met jou (de patiënt). Op basis daarvan, ontvangen wij elke maand een vast bedrag (‘forfait’) voor jou van je ziekenfonds. Patiënten die ingeschreven zijn in het systeem, moeten dus niet meer betalen voor de raadplegingen en huisbezoeken door onze artsen en verpleegkundigen; en ook niet voor de thuisverpleegkundige zorg die wij voor hen regelen.

De enige voorwaarde om in het systeem te stappen, is dat je aangesloten bent bij een ziekenfonds.

Waarom stapten we over naar dit systeem?

Bij medisch huis Het Laar zijn we ervan overtuigd dat jouw gezondheid zowel door fysieke als mentale factoren bepaald wordt. Daarom kijkt ons team verder dan medische tests. We hebben ook oog voor hoe je je in je vel voelt. Met een multidisciplinair team brengen we alle eerstelijnszorg rond je samen, steeds grondig wetenschappelijk onderbouwd. Zo ondersteunen we jou om je gezondheid in handen te nemen en eraan te werken.

Wat zijn de voordelen van dit systeem voor jou?

Je betaalt niets meer voor een raadpleging of huisbezoek door een huisarts of verpleegkundige. Ook thuisverpleegkundige zorg is gratis.

Hoe wordt het medisch huis dan betaald?

Voor elke patiënt die ingeschreven is in onze praktijk, krijgen wij elke maand een vast bedrag (of ‘forfait’) van het ziekenfonds, ongeacht hoeveel keer je een beroep op ons doet. Het bedrag (forfait) dat het ziekenfonds betaalt, komt overeen met wat zij maandelijks gemiddeld terugbetalen aan patiënten voor de zorgverlening door huisartsen en (thuis)verpleegkundigen.

Zijn er nadelen aan het forfaitaire systeem?

Door in te schrijven engageer je je om steeds medisch huis Het Laar te contacteren wanneer je een huisarts of (thuis)verpleegkundige nodig hebt. Wanneer je binnen de zorgzone een huisarts of verpleegkundige consulteert die niet verbonden is aan ons medisch huis, moet je die zelf betalen zonder tussenkomst van het ziekenfonds. Heb je een dringend medisch probleem buiten onze openingsuren of als je ver van huis bent? Dan kan je uiteraard een andere huisarts (van wacht) raadplegen en betalen wij je het terugbetalingstarief terug.

Wordt mijn ziekenfonds duurder als ik me inschrijf in het systeem?

Neen, jouw bijdrage blijft hetzelfde. Op dat vlak verandert er niets. Het ziekenfonds blijft ook gewoon tussenkomen in de terugbetaling van specialisten, apotheekkosten, tandarts of andere voordelen.

Praktisch

Hoe vaak mag ik op consultatie komen?

Zo vaak als nodig, net zoals vroeger toen we nog geen forfaitaire praktijk waren. Wat veranderd is, is dat we altijd bekijken wie je zorgvraag mee kan opvangen. Alle medewerkers van ons medisch huis vormen immers één team. Je zal dus misschien vaker dan vroeger geholpen worden door een praktijkassistent of verpleegkundige.

Hoe verpleegkundige zorg aanvragen in dit nieuwe systeem?

Heb je verpleegkundige zorgen nodig na een ziekenhuisopname of op vraag van een arts? Neem gewoon contact op met ons medisch huis (03 888 02 79 – info@mhhetlaar.be) en wij regelen het voor je. Ongeacht of je de verpleegkundige zorgen thuis krijgt of in onze praktijk: je hoeft er als patiënt niets voor te betalen.

Wat als ik ziek ben op vakantie of op verre afstand van het medisch huis?

Ben je in België, heb je een dringend medisch probleem, maar ben je te ver weg om ons medisch huis te raadplegen? Dan betaal je ter plaatse zelf de huisarts die je raadpleegt, en bezorg je nadien het getuigschrift en je rekeningnummer aan ons.
In het buitenland regel je de terugbetaling zelf met het ziekenfonds of reisverzekering.

Wat moet ik doen als ik een dringend medisch probleem heb en jullie niet open zijn (’s avonds, ’s nachts, in het weekend)?

Heb je een dringend medisch probleem buiten onze openingsuren?
Dan kan je terecht bij de wachtdienst:

  • tijdens werkdagen (24/7): bel onze praktijk op 03 888 02 79. Als geen van onze artsen bereikbaar is, verneem je via het antwoordapparaat het telefoonnummer van de huisarts van wacht. Jij betaalt dan enkel het remgeld, wij de rest.
  • tijdens het weekend en op feestdagen: neem contact op met huisartsenwachtpost N16 via 03 886 16 16 of www.huisartsenwachtpostN16.be. Jij betaalt dan enkel het remgeld, wij de rest.

Wat als ik in het ziekenhuis een specialist raadpleeg?

Je blijft vrij om te kiezen welke specialist je raadpleegt. Hiervoor blijft de gekende terugbetaling van het ziekenfonds gelden.
Het forfaitaire betalingssysteem heeft enkel invloed op de zorgen die je krijgt van je huisarts en (thuis)verpleegkundigen.

Inschrijven en uitschrijven

Zijn er kosten verbonden aan het inschrijven in het forfaitaire systeem?

Neen, inschrijven is kosteloos. Je moet enkel in orde zijn met je ziekenfondsbijdrage.

Hoe schrijf ik mij in? 

Het forfaitair systeem is gebaseerd op een contract dat wij aangaan met jouw ziekenfonds. Je moet je dus inschrijven via een papieren inschrijfformulier. Dat is te krijgen aan het onthaal. Hou er rekening mee dat we met een aanmeldlijst voor nieuwe patiënten werken.

Kan ik mij uitschrijven uit het forfaitair systeem?

Je kan je steeds gratis terug uitschrijven door het uitschrijfformulier in te vullen.
Je vindt het op onze website of kan het vragen in ons medisch huis.
Jouw uitschrijving is administratief in orde vanaf de maand nadat je jouw formulier hebt ingediend.