GRIEPVACCINATIE: MAAK NU JE AFSPRAAK

GRIEPVACCINATIE: MAAK NU JE AFSPRAAK

27 september 2022

We organiseren opnieuw enkele prikmomenten. Maak je afspraak en kom langs met je vaccin. Tijdens deze afspraak plaatsen we enkel het griepvaccin en kunnen er geen andere zorgvragen behandeld worden.

Hoe je afspraak maken?

Bij voorkeur online via www.afspraken.be. Er is een aparte agenda voorzien voor de griepvaccinatie. Ben je niet zo handig met de computer, laat je dan bijstaan door familie, vrienden, buren, … om een online afspraak vast te leggen. Dit helpt ons om de telefoondruk bij het secretariaat te verminderen en de lijn open te houden voor urgenties.

Je moet geen rekening houden met een bepaalde wachttijd tussen griepvaccin en COVID-19-vaccin.

Geplande vaccinatiemomenten

Dit zijn de geplande vaccinatiemomenten in onze praktijk:

Woensdag 2/11: 10.30 – 12.00 u.
Donderdag 3/11: 10.00 – 12.00 u.
Vrijdag 4/11: 13.00 – 15.00 u.

Maandag 7/11: 17.00 – 19.00 u.
Woensdag 9/11: 16.30 – 18.00 u.
Donderdag 10/11: 10.00 – 12.00 u.

Maandag 14/11: 16.00 – 18.00 u.
Dinsdag 15/11: 13.00 – 15.00 u.
Vrijdag 18/11: 09.00 – 11.00 u.

Donderdag 24/11: 17.00 – 19.00 u.

Woensdag 30/11: 16.00 – 18.00 u.

Haal zelf je vaccin bij de apotheker

Ga vooraf zonder voorschrift een vaccin kopen in de apotheek.
Bewaar het in de koelkast tot je het meebrengt naar de praktijk.

Voor wie?

De griepprik is sterk aanbevolen voor volgende risicogroepen:

  • 65-plussers. Maar omdat ook COVID-19 nog altijd veel mensen ziek maakt, raden we aan dat ook 50-plussers zich laten vaccineren tegen griep;
  • Vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen;
  • Chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstige astma of COPD, een lever- of nierziekte, een chronische spierziekte of diabetes;
  • Mensen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling;
  • Al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is;
  • Gezondheidsmedewerkers;
  • Iedereen die onder hetzelfde dak woont met bovenstaande risicopersonen of met kinderen jonger dan 6 maanden.

Aangezien COVID-19 nog steeds aanwezig blijft onder de bevolking, is het extra belangrijk dat deze risicogroepen en alle 50-plussers zich maximaal laten vaccineren tegen de griep.

Wordt het griepvaccin terugbetaald?

Voor alle bovenstaande groepen wordt het vaccin gedeeltelijk terugbetaald via het RIZIV. Met vragen hieromtrent kan je bij jouw apotheek terecht.
Het plaatsen van het griepvaccin is gratis.

Meer info: www.laatjevaccineren.be/griep

IS PNEUMOKOKKENVACCINATIE ZINVOL VOOR JOU?

IS PNEUMOKOKKENVACCINATIE ZINVOL VOOR JOU?

27 september 2022

De pneumokok is een belangrijke verwekker van ernstige longontstekingen en andere infecties. Volgende risicogroepen zijn kwetsbaarder voor deze bacterie:

  • Gezonde personen vanaf 65 jaar;
  • Volwassenen met een immuniteitsstoornis;
  • Volwassenen met een chronische aandoening zoals hartlijden, longlijden of rokers, leverlijden of alcoholverslaving, nierlijden, diabetes, hersen- of zenuwaandoening met een vergroot risico op verslikken.

Denk je een verhoogd risico te hebben? Spreek je huisarts erover aan bij je volgende bezoek. Dan bekijken we met jou of het zinvol is om je hiervoor te vaccineren.

Reisadvies