NIEUWSBERICHT:
Het Laar, forfaitaire praktijk

Het Laar, forfaitaire praktijk

22 februari 2023

Tegen de zomer van 2023 schakelt huisartsenpraktijk Het Laar over naar een forfaitair betalingssysteem. Ook onze naam verandert dan. We worden een ‘medisch huis’. Hier alvast wat info.

Wat is het forfaitair betalingssysteem?

Bij het forfaitair betalingssysteem gaan het medisch huis, het ziekenfonds en de patiënt een contract met elkaar aan. Op basis daarvan, ontvangen wij als medisch huis per patiënt elke maand een vast bedrag (‘forfait’) van het ziekenfonds.

Dit betekent dat als je je inschrijft, jij als patiënt niet meer moet betalen voor raadplegingen en huisbezoeken door onze artsen en verpleegkundigen. Ook voor thuisverpleegkundige zorg hoef je als patiënt niets te betalen.

De enige voorwaarde om in het systeem te stappen, is dat je aangesloten bent bij een ziekenfonds.

Maximaal inzetten op preventie en gezondheid

We kiezen heel bewust voor dit nieuwe systeem, omdat we ervan overtuigd zijn dat we jou op die manier de beste zorgen kunnen bieden. Met minder administratie en meer aandacht voor jou. Dat komt jouw gezondheid ten goede.

De voorbije jaren hebben we ons artsenteam al uitgebreid met verpleegkundigen en een diëtiste. Heb je bijvoorbeeld verpleegkundige zorgen nodig na een ziekenhuisopname of op vraag van een arts, in ons medisch huis of bij jou thuis, dan regelen wij die voor jou. Zonder dat jij hier als patiënt iets voor hoeft te betalen.

Als team zetten we ons maximaal in voor preventie en gezondheidsbevordering.

Inschrijven

Elke patiënt van het medisch huis moet zich inschrijven via een inschrijfformulier op papier. We brengen je op de hoogte zodra het formulier beschikbaar is. Vanaf de maand na je inschrijving betaal je niets meer voor een consultatie of huisbezoek. N.B.: Schrijf je je in VOOR de invoering van het forfaitair betalingssysteem, dan betaal je niets meer zodra het systeem van start gaat (dat is vermoedelijk op 1 juli 2023)

Wat betekent dit concreet

  • Door in te schrijven engageer je je om steeds ons medisch huis te contacteren wanneer je een huisarts of (thuis)verpleegkundige nodig hebt.
  • Wanneer je binnen de zorgzone een huisarts of verpleegkundige consulteert die niet verbonden is aan ons medisch huis, moet je die zelf betalen zonder tussenkomst van het ziekenfonds.
  • Heb je echter een dringend medisch probleem buiten onze openingsuren of bevind je je ver weg? Dan kan je uiteraard een andere zorgverlener raadplegen, en dan zal ons medisch huis jou de kost van de consultatie zonder het remgeld terugbetalen.

Hoe verpleegkundige zorg aanvragen in dit nieuwe systeem?

Heb je verpleegkundige zorgen nodig na een ziekenhuisopname of op vraag van een arts? Neem gewoon contact op met ons medisch huis en wij regelen het voor je. Ongeacht of je de verpleegkundige zorgen thuis krijgt of in onze praktijk: je hoeft er als patiënt niets voor te betalen.

Uitschrijven

Je kan je steeds gratis terug uitschrijven door het uitschrijfformulier in te vullen. Dat zal je vinden onze website of zal je kunnen vragen aan onze onthaalmedewerkers. Jouw uitschrijving is administratief in orde vanaf de maand nadat je jouw formulier hebt ingediend.

Waarom wij overstappen naar dit systeem?

Als team willen we zo dicht mogelijk bij elke patiënt staan. We willen je leren kennen en een goede relatie met je opbouwen. We zijn er immers sterk van overtuigd dat je gezondheid niet enkel bepaald wordt door je fysiek welbevinden, maar ook door hoe je je in je vel voelt, wat je leven zin geeft, hoe je omringd wordt.
Als medisch huis zullen we je nog beter kunnen ondersteunen en begeleiden om positieve keuzes te maken. Samen werken we aan jouw optimale gezondheid.