Organisatie van de praktijk tijdens de Corona-uitbraak

Stel belangrijke medische zorgen niet uit!
De praktijk blijft open en bereikbaar, elke werkdag van 8 tot 18 uur.

Voor patiënten ZONDER Covid–19-klachten:

We vinden het belangrijk om terug op te starten met onze reguliere, chronische zorgen voor de patiënten zonder Covid–19-klachten.

Vanaf 4 mei zal het terug mogelijk zijn online consultaties te maken voor acute en chronische klachten. We voorzien maximaal drie afspraken per uur, zodat we vermijden dat er contact is tussen patiënten in de wachtzaal.

  • We vragen u om buiten of in de wagen te blijven wachten tot de arts u komt halen.
  • Gelieve ook een (zelfgemaakt) mondmasker aan te doen (als u geen mondmasker hebt, dan zal de praktijk voor een wegwerp mondmasker zorgen)
  • Kom alleen, of met maximaal 1 mantelzorger naar de praktijk.

Voor patiënten MET acute Covid–19-klachten:

Dit kunnen klachten zijn als hoesten, niezen, koorts, keelpijn, kortademigheid, griepgevoel, diarree en overgeven.

Als u deze klachten vertoont, neem dan eerst telefonisch contact op! Tijdens het telefonisch overleg bepalen we of u thuis kan afwachten, door een huisarts moet worden onderzocht op de triage post of bij ons in de praktijk kan komen. Wij voorzien volledig gescheiden raadplegingen voor mensen met mogelijke Covid-19-besmetting.

Er zal nauwgezet op hygiëne worden toegezien, de artsen dragen voldoende beschermingsmateriaal.

Volg steeds goed de instructies op!

Telefonische consulten

Met eenvoudige vragen of voor herhaalvoorschriften kan u een telefonisch consult aanvragen.

U kan dit per mail: info@hetlaarhuisartsen.be of via een telefoon naar ons secretariaat ( 03/888.02.79 ). Beschrijf kort uw klachten, zodat we bij drukte kunnen evalueren wie we eerst moeten terugbellen.

We contacteren iedereen in de loop van de dag. Gelieve uw telefoon in de gaten te houden, anders verliezen we veel tijd met terugbellen.

Huisbezoeken

We zullen de komende weken onze chronische patiënten zelf contacteren om afspraken te maken omtrent de huisbezoeken.

Momenteel doen we enkel huisbezoeken indien dit strikt medisch noodzakelijk is en we een lichamelijk onderzoek moeten uitvoeren.